Moderne wetenschap in de Bijbel

De Bijbel is de wetenschap 3500 jaar vooruit.Cadeautip: Geef bij een feest, verjaardag of jubileum een gesigneerd boek cadeau, plus een naam en wens naar keuze (voorbeelden: klik op 'Volledige grootte weergeven' en daarna op pijltje rechts >). Vermeld bij uw bestelling uw tekst, of stuur een mail naar  info@benhobrink.nl met de tekst zoals u die wilt hebben.

Meer details

18,50 €

TEKST OP DE ACHTERKANT VAN HET BOEK
Er is wetenschap in de Bijbel, veel meer dan in enig ander boek uit de oudheid. Hoewel historische en controleerbare feiten slechts terloops worden genoemd, getuigen ze van een diep wetenschappeiljk inzicht. Hoe is die kennis in de Bijbel terechtgekomen? Een fascinerende vraag.
Bioloog Ben Hobrink laat in zijn uitvoerig gedocumenteerde boek onomstotelijk zien dat de Bijbel kennis bevat die de wetenschap duizenden jaren vooruit is. Toepassing daarvan had miljoenen mensen het leven kunnen redden, zoals bij de epidemieën van melaatsheid, pest en cholera. Ook nu zou deze kennis talloze ziektegevallen kunnen voorkomen, zoals hart- en vaatziekten en geslachtsziekten.
Zelden werd zo'n breed scala aan wetenschappelijkke kennis uit de Bijbel op leesbare wijze bijeengebracht en toegelicht. Omdat veel van die kennis menselijkerwijs niet te weten viel, moet er indertijd een grote Auteur achter de vele auteurs van de Bijbel hebben gestaan. Tot die conclusie leidt het boek dat u nu in handen hebt.
Drs. Ben Hobrink heeft biologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit en aan de Universiteit van Amsterdam, met voedingsleer als zwaartepunt.