Jezus, Schepper of schepsel?

Is het waar wat ik geloof, of praat ik alleen maar een eeuwenoude kerkelijke traditie na?

Meer details

3,00 €

TEKST OP DE ACHTERKANT VAN HET BOEK
Ben Hobrink ging op zoek naar wat de Bijbel zegt over het God- en mens-zijn van Jezus. Hij komt tot een verrassende hoeveelheid bijbelteksten die overduidelijk laten zien dat de mens Jezus ook God is. Dit boekje biedt een handig overzicht van diverse bijbelse argumenten voor het God-zijn van Jezus. De vele verwijzingen naar verzen uit de Bijbel en de heldere begeleidende tekst vormen samen een vlot leesbaar betoog. Zinvol voor degene die vragen heeft op dit punt. Goed bruikbaar voor diegene die zijn overtuiging met Schriftgegevens wil kunnen onderbouwen, en in de discussie zijn standpunt helder wil kunnen verwoorden.